KONTAKT

Jeśli masz pytania / wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami

    Kongres Kawy Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), w związku z zebraniem w dniu dzisiejszym od Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usługi w ramach konta w serwisie kongreskawy.pl pragnie przekazać następujące informacjePokaż więcej: Administratorem zebranych danych osobowych jest Kongres Kawy Sp. z o.o. zarejestrowana w Świdniku (21-040) przy ul. Budowlanej 4, wpisana do Rejestru KRS pod numerem: 0000917673, posiadająca numer REGON: 389751271. Kontakt telefoniczny pod numerem: 537 155 655, kontakt mailowy: info@kongreskawy.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z korzystaniem przez Panią/Pana z usług serwisu kongreskawy.pl a podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust 1 lit b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zapewniające obsługę utrzymania serwisu kongreskawy.pl oraz podmioty współpracujące z Administratorem danych – szczegółowa lista jest dostępna w sekcji https://kongreskawy.pl/polityka-prywatnosci/. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo jak długo będzie istnieć Pani/Pana konto w serwisie kongreskawy.pl – szczegóły dotyczące zasad przechowywania Państwa danych zostały szczegółowo opisane w sekcji. Przysługują Pani/Panu prawa do: Żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych; Żądania uzupełnienia, sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; Żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych; Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Pokaż mniej*

    Dane do przelewów

    Kongres Kawy sp. z o.o.
    72 1050 1953 1000 0090 8137 2063
    ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa Dolna